• عید نوروز و سال 1399 را خدمت همه فارسی زبانان عزیز تبریک عرض می کنم
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
1- آموزش نرم افزار اکسل (تعداد سطر و ستون و سلولهای اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 128
10- آموزش نرم افزار اکسل (ایجاد یادداشت) نگارش یافته توسط مدیر سایت 91
11- آموزش نرم افزار اکسل (برخی توابع کاربردی اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 90
12- آموزش نرم افزار اکسل (توابع today , Now) نگارش یافته توسط مدیر سایت 88
13- آموزش نرم افزار اکسل (تابع MID) نگارش یافته توسط مدیر سایت 82
14- آموزش نرم افزار اکسل (اتصال دو رشته متنی) نگارش یافته توسط مدیر سایت 75
15- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Trim) نگارش یافته توسط مدیر سایت 87
16- آموزش نرم افزار اکسل (توابع max , min) نگارش یافته توسط مدیر سایت 66
17- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Average) نگارش یافته توسط مدیر سایت 59
18- آموزش نرم افزار اکسل (سریعترین روش دسترسی به توابع آماری) نگارش یافته توسط مدیر سایت 61

صفحه 1 از 4

سخن روز

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . ارد بزرگ

اوقات شرعي


    
  پیکان اذان صبح
  پیکان طلوع خورشید
 پیکان اذان ظهر
 پیکان غروب خورشید
 پیکان اذان مغرب
اوقات به افق :