نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
1- آموزش نرم افزار اکسل (تعداد سطر و ستون و سلولهای اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 287
10- آموزش نرم افزار اکسل (ایجاد یادداشت) نگارش یافته توسط مدیر سایت 267
11- آموزش نرم افزار اکسل (برخی توابع کاربردی اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 235
12- آموزش نرم افزار اکسل (توابع today , Now) نگارش یافته توسط مدیر سایت 246
13- آموزش نرم افزار اکسل (تابع MID) نگارش یافته توسط مدیر سایت 219
14- آموزش نرم افزار اکسل (اتصال دو رشته متنی) نگارش یافته توسط مدیر سایت 223
15- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Trim) نگارش یافته توسط مدیر سایت 253
16- آموزش نرم افزار اکسل (توابع max , min) نگارش یافته توسط مدیر سایت 229
17- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Average) نگارش یافته توسط مدیر سایت 209
18- آموزش نرم افزار اکسل (سریعترین روش دسترسی به توابع آماری) نگارش یافته توسط مدیر سایت 228

صفحه 1 از 4

سخن روز

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصورا

اوقات شرعي


    
  پیکان اذان صبح
  پیکان طلوع خورشید
 پیکان اذان ظهر
 پیکان غروب خورشید
 پیکان اذان مغرب
اوقات به افق :